Intercanvi Mallorca

A mitjan setembre de 1.999, vam viatjar a Mallorca i vam assistir a la "XVIII Festa Floklórica Cultural Mallorquina" en la població de Son Ferriol, on vam actuar en companyia del grup local: "Sa Revetla de Sant Antoni", el qual ens va tornar la visita uns mesos després, al gener del 2000, amb motiu de la nostra XVII Mostra de Balls Populars de la Fireta de Sant Antoni.


Sa Revetla de Sant Antoni
c/ Escola Nacional, 60 07198 Son Ferriol (Illes Balears)
Teléfono
: 971 427 012
Fax
: 971 427 229