Galeria 6: Benillup, festivitat a Santa Ągueda. (Actuació a la processó), 4 de febrer de 2006.